Wet maatschappelijke ondersteuning

De gemeente Waalwijk wil ervoor zorgen dat haar inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De ondersteuning die de gemeente Waalwijk biedt, gaat via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor dit soort hulp betaal je een eigen bijdrage.

Ondersteuning thuis via de Wmo

De gemeente Waalwijk biedt ondersteuning aan inwoners die niet op eigen kracht zelfredzaam kunnen zijn. Deze ondersteuning kan zijn:

  • Begeleiding en dagbesteding;
  • Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • Een plek in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • Opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

Voor iedereen maximaal € 20,60

Sinds 1 januari 2024 is de eigen bijdrage voor een voorziening vanuit de Wmo maximaal € 20,60 per maand. Het maakt niet uit hoeveel hulp je krijgt. Het maakt ook niet uit hoeveel je verdient. En of je bijvoorbeeld veel spaargeld hebt. De eigen bijdrage is voor iedereen even hoog.

De eigen bijdrage van maximaal € 20,60 per maand is per huishouden. Krijgen meer mensen bij jou in huis Wmo-hulp? Dan betalen jullie samen maar één keer € 20,60.

Allerlei soorten hulp

De eigen bijdrage geldt voor allerlei soorten Wmo-hulp. Je kunt bij de gemeente navragen voor welke hulp je een eigen bijdrage betaalt.

Het CAK verstuurt de rekeningen voor de eigen bijdrage. Het CAK is een landelijke organisatie. Op hun website staat veel informatie over Wmo-Hulp en de eigen bijdrage. 

Persoonsgebonden budget (pgb)

Meestal krijg je ondersteuning van een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente. Dat heet zorg in natura (zin). Maar als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je deze zorg ook zelf regelen. In dat geval kies je zelf je zorgverleners. En koop je zelf de zorg in met het persoonsgebonden budget (pgb).