De Sociale Adviesraad Waalwijk adviseert het college van burgemeester en wethouders over het te voeren beleid op sociaal gebied in Waalwijk. Voorbeelden van onderwerpen waarover ze adviseren zijn: de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), inburgering en de Jeugdwet of Participatiewet.

Functie Sociale Adviesraad

De Sociale Adviesraad (SAR) adviseert wanneer het college hierom vraagt. Bijvoorbeeld wanneer er een nieuw  voorstel voor beleid naar de gemeenteraad gaat. Maar ze geven ook advies wanneer het college hier niet direct om vraagt.

Samenwerkingen

De SAR heeft contacten met allerlei groepen van bewoners en cliënten. Ook werken ze samen met andere adviesraden in Hart van Brabant. Zo bekijken ze het voorgestelde beleid altijd vanuit de inwoner of cliënt.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de Sociale Adviesraad Waalwijk? Neem een kijkje op hun website: www.socialeadviesraadwaalwijk.nl/. Wil je een vraag stellen aan de adviesraad? Dan kan dit via het contactformulier op hun website of door een mail te sturen naar: info@socialeadviesraadwaalwijk.nl