Heb je vragen over het onderwerp school? Misschien kan je het antwoord op je vraag op deze pagina vinden.

 

Leerlingenvervoer

Als ouder ben je verantwoordelijk voor het vervoer van je kind naar school. Maar in bepaalde gevallen kun je bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen. Dan betaalt of regelt de gemeente het vervoer. Bijvoorbeeld als je kind naar het speciaal onderwijs gaat en als dat verder weg is dan 6 kilometer.

Er zijn verschillende vormen van leerlingenvervoer:

  • Je brengt en haalt je kind zelf. De gemeente vergoedt de reiskosten.
  • Je kind reist met het openbaar vervoer (ov) met een Voor-elkaar-pas. De gemeente betaalt deze pas.
  •  De gemeente regelt vervoer voor je kind, bijvoorbeeld met een taxibusje of schoolbus.

Het hangt af van de situatie wat voor jouw kind mogelijk is. Kijk voor informatie over hoe je leerlingenvervoer kunt aanvragen op deze pagina.

Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind zonder goede redenen niet naar school, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Als ouders of verzorgers van het kind kunt u onder bepaalde voorwaarden extra (vakantie)verlof vragen. In uitzonderingsgevallen is ook meer structureel geoorloofd verzuim mogelijk. Dit heet vrijstelling.
Lees hier alles over leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling.

Scholen in Waalwijk

Wil je weten welke basisscholen en middelbare scholen er in Waalwijk zitten? Neem dan een kijkje op de website www.scholenopdekaart.nl/.

Schoolmaatschappelijke ondersteuning

Wanneer het niet zo lekker gaat op school, in je vrije tijd of thuis, kan het fijn zijn om met iemand daarover te praten. Schoolmaatschappelijke ondersteuners kunnen dan een luisterend oor bieden en helpen. Zij zijn op vaste dagen aanwezig op basisscholen en middelbare scholen. Kijk voor meer informatie hier.

Waalwijk Taalrijk

Waalwijk Taalrijk helpt kinderen met taal. Zodat zij plezier krijgen in lezen en goed leren schrijven en rekenen. Dit doen ze samen met anderen die werk maken van taal. Kijk op de website www.waalwijktaalrijk.nl voor tips en informatie.
Volwassenen die beter willen leren lezen, schrijven, computeren, rekenen of spreken kunnen hier ook informatie vinden.