Regiotaxi en Valys

Kun je niet (meer) zelf autorijden? Of niet (meer) zelfstandig met het openbaar vervoer? Dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de regiotaxi of taxivervoer van Valys. Er zijn wel voorwaarden. 

Regiotaxi

De regiotaxi wordt ook wel regiovervoer genoemd. Iedereen kan gebruik maken van deze vorm van taxivervoer. Regiovervoer Midden-Brabant haalt je thuis op en brengt je naar jouw bestemming. Dat kan een ander huisadres zijn, maar bijvoorbeeld ook een winkelcentrum, ziekenhuis of station. De taxi komt maximaal een kwartier voor of een kwartier na jouw gewenste vertrektijd voorrijden. Je deelt de taxi mogelijk met andere reizigers.

Je kunt met de regiotaxi maximaal 25 kilometer per rit reizen. Op deze pagina vind je een overzicht van het gebied waar de regiotaxi rijdt. Zo weet je waarvoor je Regiovervoer Midden-Brabant kunt bellen. Meer informatie vind je op de website van Regiovervoer Midden-Brabant.

Geen indicatie nodig voor regiovervoer

Iedereen kan met Regiovervoer Midden-Brabant reizen zonder indicatie van de gemeente. Je hebt dus geen pasje nodig. Je betaalt dan het zogenoemde OV-tarief. Instap: €3,64 en per kilometer: €0,55. Je betaalt per kilometer, maar uiteraard niet voor de omrijdkilometers. Reserveer jouw rit door te bellen naar: 0900-0595.

Woont u in Waspik? Dan kunt u ook informeren bij de Vervoer- en boodschappendienst Waspik. Bel voor meer informatie naar: 06-18225614.

Korting op regiovervoer

Heb je vanwege een beperking regiovervoer nodig? En kun je niet op een andere manier reizen? Dan kun je misschien korting krijgen op regiovervoer. Je ontvangt dan een regiotaxipas via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Dit zijn de voorwaarden voor een Wmo-pas:

  • Je hebt voor langere tijd en regelmatig vervoer nodig (bijvoorbeeld voor bezoek aan familie, kennissen of een vereniging) 
  • Je kunt niet zelfstandig reizen met het openbaar vervoer.
  • Je hebt geen auto of ander vervoermiddel waar je gebruik van kunt maken.
  • Er is niemand om je heen die je (steeds) kan halen of brengen.  

Voldoe je aan de voorwaarden hierboven? Meld je dan bij Team WijZ, zorgloket van de gemeente Waalwijk. 
Openingstijden: 8.30 – 12.30 uur
Telefoon: 0416 – 683 456
E-mail: info@waalwijk.nl 
Adres: Taxandriaweg 6, 5141 PA Waalwijk (het gemeentehuis)

Valys

Wil je langere afstanden reizen? Dan kan met Valys. Valys is taxivervoer buiten de regio. Buiten de regio betekent: 25 kilometer van je huis of verder dan 5 zones in het openbaar vervoer. De chauffeur van Valys brengt je ook naar de trein of haalt je daar op. 

Om met Valys te kunnen reizen heb je een Valyspas nodig. Die krijg je als je een van deze documenten hebt:

  • een bewijs van de gemeente dat je korting krijgt op regiovervoer (bijvoorbeeld een regiotaxipas);
  • een bewijs van de gemeente dat je een rolstoel of scootmobiel hebt via de Wmo;
  • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
  •  een OV-Begeleiderskaart.

Heb je deze documenten niet? Vraag dan een verklaring waarin de gemeente uitlegt dat je Valys nodig hebt. Je kunt de Valyspas aanvragen op de website pasaanvraag.nl. Wil je liever een papieren aanvraagformulier? 
Dan kun je bellen met Valys via het telefoonnummer 0900 - 9630.

Wil je een klacht indienen over het regiovervoer? Klachten kunnen gemeld worden bij Regiovervoer Midden-Brabant (tel. 0900 – 77 55 862 of e-mail llv@regiovervoermiddenbrabant.nl).