Persoonsgebonden budget (pgb)

Krijg je zorg die valt onder de Wmo of de Jeugdwet? Meestal krijg je dan zorg van een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente. Dat heet zorg in natura (zin). Maar als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je deze zorg ook zelf regelen. In dat geval kies je zelf je zorgverleners. En koop je zelf de zorg in met het persoonsgebonden budget (pgb). Ook maak je zelf afspraken met je zorgverleners en ben jij verantwoordelijk voor de administratie. 

Wil je een pgb aanvragen? Neem dan contact op met Team WijZ. 

Persoonlijk plan pgb

Voordat je in gesprek gaat met een medewerker van Team WijZ, vul je een persoonlijk plan pgb in. Daarin geef je aan hoe je jouw pgb wilt gaan besteden. Je beschrijft welke zorg je wil inkopen en bij welke zorgaanbieders. Ook geef je aan wat het uurtarief is en hoeveel uren zorg je nodig denkt te hebben. 

Team WijZ gebruikt je persoonlijk plan om je pgb-aanvraag te beoordelen. Maar het persoonlijk plan is ook een hulpmiddel voor jezelf. Het opstellen van het plan helpt je goed na te denken over de besteding van het pgb. 

Voorwaarden

De gemeente mag je pgb-aanvraag niet zomaar weigeren. Maar je moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Je moet kunnen uitleggen waarom zorg in natura niet passend is in jouw situatie.
  • Je moet het pgb kunnen beheren. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld contracten met zorgverleners afsluit. Dat je een administratie bijhoudt en de mensen aanstuurt die jou helpen. Je kunt ook iemand anders vragen het pgb voor je te beheren. 
  • De diensten, hulpmiddelen en aanpassingen die je inkoopt, moeten veilig en van goede kwaliteit zijn.

Betaling pgb

Besluit de gemeente dat je het pgb krijgt? Dan moet je zelf een zorgovereenkomst afsluiten met een zorgverlener. De overeenkomst dien je daarna in bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

In de zorgovereenkomst staan afspraken over de te leveren zorg, werktijden en vergoeding of loon. De gemeente maakt je pgb over naar de SVB. Deze organisatie beheert je budget en betaalt je zorgverlener(s). De SVB betaalt pas nadat jij goedkeuring hebt gegeven voor de facturen van je zorgverlener(s). Iedere maand krijg je een overzicht van jouw uitgaven en budget. Je kunt je saldo en betalingen ook bekijken via Mijn PGB.

De hoogte van jouw pgb

De medewerker van Team WijZ bepaalt de hoogte van het pgb. Daarbij wordt gekeken naar:

  • de voorziening (wat heb je nodig?);
  • je beperking;
  • of je zorg krijg van een formele zorgverlener (een beroepskracht) of een informele zorgverlener (mantelzorger);
  • het aantal uren/dagdelen zorg dat je nodig hebt. 

Wil je weten wat de hoogte van je pgb kan zijn? Bekijk het onderstaande document tarieven jeugdhulp. 

CAK eigen bijdrage

Ben je ouder dan 18 jaar, dan betaal je voor de hulp van de gemeente een eigen bijdrage van 20,60 euro per maand. Het CAK incasseert die eigen bijdrage.

Meer informatie

Wil je meer informatie of advies over het pgb? Kijk dan op de website van Per Saldo.
 

Dit document voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen voor visueel gehandicapten. Mocht je meer willen weten over de inhoud van deze tabel, neem dan even met ons op via tel: 0416-683456. Dan wordt de inhoud van de tabel dan met je doorgesproken.