Kan jouw kind niet zelfstandig naar school? Bijvoorbeeld omdat je kind een handicap heeft en zijn of haar school ver weg is? Dan kun je leerlingenvervoer aanvragen.

Als ouder ben je verantwoordelijk voor het vervoer van je kind naar school. Maar in bepaalde gevallen kun je bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen. Dan betaalt of regelt de gemeente het vervoer. Bijvoorbeeld als je kind naar het speciaal onderwijs gaat en als dat verder weg is dan 6 kilometer.

Vormen van leerlingenvervoer

Er zijn verschillende vormen van leerlingenvervoer:

  • Je brengt en haalt je kind zelf. De gemeente vergoedt de reiskosten.
  • Je kind reist met het openbaar vervoer (ov) met een Voor-elkaar-pas. De gemeente betaalt deze pas.
  •  De gemeente regelt vervoer voor je kind, bijvoorbeeld met een taxibusje of schoolbus.

Het hangt af van de situatie wat voor jouw kind mogelijk is.

Leerlingenvervoer aanvragen

Wil je een vorm van leerlingenvervoer aanvragen? Dat kan door het invullen van dit digitale formulier:

Digitaal aanvraagformulier leerlingenvervoer (externe link)

Je kunt het formulier indienen via het digitaal loket leerlingenvervoer.(externe link) Je krijgt dan een e-mail dat we je aanvraag ontvangen hebben. Als wordt gevraagd om een vervoersadvies, dan kun je deze schoolverklaring gebruiken. 

Na de aanvraag beslist de gemeente of je recht hebt op een vorm van leerlingenvervoer. Daarbij kijkt de gemeente welke school geschikt is en het meest dichtbij. De regels over leerlingenvervoer staan in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Waalwijk(externe link).

Meer informatie?

Wil je meer weten over leerlingenvervoer? Hier vind je veelgestelde vragen over leerlingenvervoer.

Je kunt ook mailen naar leerlingenvervoer@waalwijk.nl of bellen naar 0416 - 683 456.
(Je kunt ook mailen of bellen voor hulp bij het invullen van de aanvraag.)

Wil je een klacht indienen over het leerlingenvervoer? Klachten kunnen gemeld worden bij Regiovervoer Midden-Brabant (tel. 0900 – 77 55 862 of e-mail llv@regiovervoermiddenbrabant.nl).

Wennen aan het OV met de Voor-elkaar-pas

Wil je jouw kind zelfstandig leren reizen met het openbaar vervoer (ov)? De Voor-elkaar-pas is daarvoor heel geschikt. Je kunt die aanvragen naast een andere vorm van leerlingenvervoer.

De Voor-elkaar-pas is een kant-en-klare OV-chipkaart voor in de bus. Je kind kan er in heel Brabant mee reizen. Er zit ook een gratis pas bij voor een begeleider. Je kunt bijvoorbeeld als ouder met je kind meereizen. Zo went je kind samen met jou aan het openbaar vervoer. 

Folder met route

Busmaatschappij Arriva biedt de pas aan, samen met de gemeente Waalwijk. Naast de pas krijgt je kind een folder met de route van huis naar school. Hierin staat welke bus je kind moet nemen. En ook waar hij of zij moet uitstappen. Als je kind verder nog hulp nodig heeft, dan kan het terecht bij medewerkers van Arriva.

Misschien krijgt je kind na het basisonderwijs geen leerlingenvervoer meer. Met de Voor-elkaar-pas kun je jouw kind voorbereiden op de overstap naar het openbaar vervoer. Reizen met de bus is dan iets waar jouw kind al vertrouwd mee is.