Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Heb je een vraag of probleem? Soms weet je niet welke organisaties, zorgverleners of instanties je in kunt schakelen. Het is niet altijd makkelijk om de juiste persoon te vinden. Een onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) helpt je gratis op weg bij vragen over Wmo, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk & inkomen. Deze OCO helpt je met het voorbereiden en voeren van gesprekken en denkt met je mee. De cliëntondersteuner werkt onafhankelijk en is onpartijdig. OCO is gratis voor alle inwoners van de gemeente Waalwijk.

Woon je in de gemeente Waalwijk en zoek je iemand die met jou kan meedenken?

Bij deze situaties kan Onafhankelijke Cliëntondersteuning van pas komen:

  • Je hebt een gesprek op de school van jouw kind en je zou het fijn vinden als er iemand meegaat om mee te luisteren.
  • Je wilt een uitkering aanvragen, maar weet niet goed hoe dit moet en waar je moet beginnen.
  • Je wilt huishoudelijke hulp aanvragen, maar weet niet hoe dit moet.
  • Je hebt een keukentafelgesprek en wilt dit gesprek samen met iemand voeren en voorbereiden.
  • Je wilt een aanvraag voor Wet langdurige zorg doen (Wlz-indicatie).
  • Je hebt door gezondheid aanpassingen nodig in jouw woning. Je zou het fijn vinden als iemand meekijkt naar de mogelijkheden.

Waar kun je terecht?

Bij ContourdeTwern. Je vertelt daar welke hulp je zoekt. Zij kijken samen met jou hoe ze je het beste kunnen helpen.

Telefoon: 0416 – 760 160 op maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.00 uur, op woensdag van 9.00-20.00 uur.
E-mail: infowaalwijk@contourdetwern.nl 
WhatsApp: 06 576 54 899

Voorwaarden voor Onafhankelijke Cliëntondersteuning

  • Je woont in de gemeente Waalwijk.
  • Je hebt geen Wlz-indicatie. Heb je die wel? Neem dan contact op met zorgkantoor Midden-Brabant, via 088 131 16 60.
  • Jouw vraag heeft te maken met Wmo, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk of inkomen.
  • Jouw vraag is kortdurend en bedoeld om je op weg te helpen.

Vrijwilligers gezocht!

ContourdeTwern is op zoek naar vrijwillige cliëntondersteuners en ervaringsdeskundigen. Vrijwilligers krijgen training en begeleiding aangeboden. Geïnteresseerd? Neem contact op met ContourdeTwern.

OCO via de ouderenbonden 

De samenwerkende seniorenverenigingen hebben een aantal ervaren cliëntondersteuners (CO’s). Als het nodig is, krijgen zij juridische ondersteuning van hun moederorganisaties. Voor meer informatie kun je bijvoorbeeld kijken op de websites van de KBO Brabant of de site van de KBO-PCOB.
 

Het vragen om de juiste hulp bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Wet Langdurige Zorg is lastig. De 100% onafhankelijke CO’s van de seniorenverenigingen helpen je vanaf de eerste stap tot en met het beoordelen van de ontvangen hulp.

Voor ondersteuning via de ouderenbond neem je contact op met:
KBO Waalwijk - Louis Hofmann: 0655 827505
PCOB Sprang Capelle en Waalwijk - Andries Pruijssers: 0416 341440
Seniorenvereniging Waspik - Kees Koster: 0416 315150