Kinderopvang

Ben je op zoek naar een kinderopvangorganisatie om jouw kind een aantal dagdelen van de week onder te brengen? Gemeente Waalwijk biedt daarvoor voldoende mogelijkheden. Verspreid over de gemeente vind je kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. 
Voor de beschikbaarheid en kosten van kinderopvang kun je contact opnemen met de organisatie van jouw keuze.

Kinderdagverblijf

Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen naar een kinderdagverblijf. De meeste kinderdagverblijven zijn van 7.00 tot 18.00 uur geopend en bieden opvang voor de hele dag.


Buitenschoolse opvang

Als jouw kind naar de basisschool gaat en je vóór of na school of tijdens de middagpauze opvang nodig heeft, kun je gebruik maken van buitenschoolse opvang. 


Peuterspeelzaal en voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

De peuterspeelzaal, voor- en vroegschoolse educatie is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud. VVE is voor kinderen die extra voorbereiding kunnen gebruiken voordat ze naar de basisschool gaan. Kinderen die het nodig hebben, krijgen via het consultatiebureau een VVE verklaring. Hiermee komen zij in aanmerking voor extra dagdelen kinderopvang. Met deze verklaring kun je jouw kind inschrijven bij een kinderopvang die VVE aanbiedt.


Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen

Sinds 1 januari 2018 zijn de regels voor peuterspeelzalen gewijzigd. 
De peuterspeelzaal heet sindsdien ‘peuteropvang’ en moet voldoen aan dezelfde regels als kinderdagverblijven. 


Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

In het Landelijk Register Kinderopvang vind je alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland. Geregistreerd betekent dat de kinderopvangvoorziening is goedgekeurd door de gemeente en GGD.

In het LRK staat informatie over kinderopvangvoorzieningen zoals adresgegevens, het registratienummer en het inspectierapport van de GGD.
In het inspectierapport lees je een samenvatting van de inspectie en of er is gehandhaafd. Zo zie je snel informatie over de kwaliteit van de kinderopvangvoorziening.

 

Kinderopvangtoeslag

Wanneer jouw kind naar een geregistreerde dagopvang (incl. peuterspeelzaal en VVE) of buitenschoolse opvang gaat heb je mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Dat hangt onder meer af van het hoogte van het inkomen van jouw gezin.

Melding maken 

Zie je signalen of informatie dat een kindercentrum, gastouder of gastouderbureau niet aan de wettelijke eisen voldoet? Dien dan een melding in bij de GGD Hart voor Brabant of bij de gemeente Waalwijk.

Kinderopvang beginnen

Wil je een kinderopvang, gastouderbureau of gastouderopvang beginnen? Schrijf jezelf dan eerst in bij het Personenregister Kinderopvang met een geldige Verklaring omtrent het Gedrag. Kijk in het stappenplan wat je nog meer moet regelen voor het starten van een kinderopvang.
 
Nadat je hebt uitgevoerd wat in het stappenplan staat dien je een aanvraag in bij de gemeente waar je de opvang wil gaan starten. Het aanvraagformulier staat op de website van Rijksoverheid Kinderopvang. Het aanvraagformulier en de benodigde documenten kun je digitaal invullen, opslaan en mailen naar kinderopvang@waalwijk.nl.

Keurt de gemeente jouw aanvraag goed? Dan word je in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) ingeschreven. Je krijgt hiervan binnen 10 weken bericht.
Is jouw kinderopvanglocatie ingeschreven in het LRK? Dan kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen met het LRK-registratienummer van jouw kinderopvanglocatie.

Inschrijven in het LRK geldt ook voor gastouders. Een gastouder dient ook ingeschreven te zijn bij een geregistreerd gastouderbureau.
Het gastouderbureau bemiddelt tussen de gastouder en de ouders.
 


GGD inspectie


In opdracht van de gemeente inspecteert GGD Hart voor Brabant jaarlijks alle vestigingen van kinderopvang binnen de gemeente Waalwijk.
De gastouder worden op de opvanglocatie bezocht en geïnspecteerd.

Voldoet een kinderopvang niet aan de wettelijke eisen? Dan past de gemeente haar handhavingsbeleid toe.