Zorg je als mantelzorger voor een familielid of vriend(in)? Gebruik dan de mantelzorgladder op te bepalen of je steun kunt krijgen van de gemeente. De ladder bestaat uit vijf stappen. Elke stap geeft aan welke hulp je als mantelzorger kunt krijgen en bij wie je terecht kunt.

 

weergave van de zorgladder voor mantelzorgers in vijf stappen. De stappen worden onder de afbeelding nader toegelicht.
Zorgladder voor mantelzorgers

Stap 1: Mantelzorger met eigen netwerk

Kijk in je omgeving wie kan helpen. Kunnen familie, buren of vrienden je helpen? Vraag het gewoon. Mensen helpen elkaar graag. Gaat het niet zo goed? Praat er dan over met familie of vrienden. Naast je eigen vrienden en familie kun je ook gebruik maken van allerlei diensten. Er zijn diverse mogelijkheden voor ondersteuning van mantelzorgers .

Stap 2: Informele hulp

Soms heb je niet genoeg mensen in je omgeving die (direct) kunnen helpen. Dan is het fijn als je hulp krijgt van een vrijwilliger. Welzijnsorganisatie ContourdeTwern kan voor je zoeken naar een vrijwilliger.

Zoek je liever zelf naar een vrijwilliger? Gebruik dan de app ‘Whapp’. 

Stap 3: Wmo-hulp

Sommige mensen hebben iedere dag veel zorg nodig. Misschien kun je ook met hulp van een vrijwilliger de zorg niet meer voor elkaar krijgen. Neem dan contact op met de mantelzorgcoach van de gemeente Waalwijk via mantelzorgcoach@waalwijk.nl.

De mantelzorgcoach kan je bijvoorbeeld helpen aan mantelzorgvouchers. Daarmee kun je extra hulp aanvragen. Ook kan de mantelzorgcoach met je meedenken over mogelijkheden binnen de Wmo. Meer informatie hierover bij Team WijZ

Stap 4: Zorg nodig

Als iemand thuis medische zorg nodig heeft, komt er extra ondersteuning. Vaak biedt de huisarts of wijkverpleegkundige dat zelf aan. Maar soms moet je zelf zeggen dat er extra zorg nodig is. Dan komt er een indicatiegesprek om te bepalen welke zorg een verpleegkundige kan bieden.

Stap 5: Crisiszorg buitenshuis

Als het echt niet meer gaat, neem je direct contact op met de huisarts. In overleg met de wijkverpleegkundige beslist de huisarts over tijdelijke opname. Als er levensgevaar dreigt, bel je direct 112.