Team WijZ is het toegangsteam van de gemeente Waalwijk. De medewerkers beantwoorden vragen over zorg en ondersteuning. Ze geven advies en denken mee over oplossingen. 

Heb je vragen over bijvoorbeeld inkomen, jeugd of zorg? Veel antwoorden vind je op deze Waalwijzer. Op deze website vind je hulp die je zelf kunt regelen. Hulp waarvoor je geen verwijzing van de gemeente nodig hebt. 

Wat doet Team WijZ?

Vind je op de Waalwijzer geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met Team WijZ. Het toegangsteam beantwoordt vragen over bijvoorbeeld:

  • Wmo

Wmo volgens www.rijksoverheid.nl(externe link)
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voorbeelden van ondersteuning zijn: begeleiding en dagbesteding, mantelzorgondersteuning, beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis, opvang in geval van huiselijk geweld en voor daklozen. 

  • Jeugdwet

Jeugdwet volgens www.rijksoverheid.nl(externe link):
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin, maar ook bij psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren. 

Verder kun je bij Team WijZ bijvoorbeeld terecht voor:

  • schuldhulpverlening
  • leerlingenvervoer
  • de dementieconsulent
  • maatschappelijk werk
  • Mantelzorgcoach

Contact met Team WijZ?

Openingstijden: 8.30 – 12.30 uur (van maandag tot en met donderdag)
Telefoon: 0416 – 683 456
E-mail: info@waalwijk.nl
Adres: Taxandriaweg 6, 5141 PA Waalwijk (het stadhuis)

Contactformulier(externe link)

Hoe werkt Team WijZ?

De loketmedewerkers van Team WijZ geven informatie, advies en denken mee over oplossingen. Als dat nodig is, melden ze je aan voor een keukentafelgesprek. 

Tijdens dit gesprek vraagt een medewerker van Team WijZ hoe het met je gaat. Je vertelt wat er aan de hand is. En ook vertel je wat je wilt veranderen aan je situatie. Samen met de medewerker stel je een plan van aanpak op. Daarin staan de doelen waar je aan wilt werken. Deze doelen hebben bijvoorbeeld te maken met inkomen, werk of opvoeding. 

De volgende vraag is hoe je deze doelen kunt bereiken. Heb je daar hulp bij nodig? Hulp van mensen om je heen? Of van een professionele hulpverlener? 

Soms is ondersteuning nodig waarvoor je een verwijzing van de gemeente moet hebben. Zo’n verwijzing wordt ook wel beschikking of indicatie genoemd. De medewerker van Team WijZ kan daarvoor zorgen. 

Je hoeft het gesprek niet alleen te voeren

Misschien is het handig dat iemand aansluit bij het keukentafelgesprek? Iemand die met je meedenkt? Je kunt bijvoorbeeld familie, vrienden of buren vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. 

Is dit niet mogelijk? Dan kan een onafhankelijke cliëntondersteuner van ContourdeTwern aansluiten bij het gesprek. Op de website van ContourdeTwern(externe link) vind je meer informatie over cliëntondersteuning.