Het (H)oorcafé is in 2023 geopend op: 12/1, 9/2, 9/3, 13/4, 11/5, 8/6, 13/7, 10/8, 14/9, 12/10, 9/11 en 14/12 
 
Wat is het doel van het (H)oorcafé? 
Bij het (H)oorcafé willen we lotgenoten bij elkaar brengen om ervaringen uit te wisselen en te beseffen dat men er niet alleen in staat. Erkenning en Herkenning.  
 
Tevens zijn er ervaringsdeskundigen die adviezen kunnen geven op allerlei gebied. 

Het (H)oorcafé is speciaal bedoeld als ontmoetings- en inspiratieplek voor mensen met een gehooraandoening, familie, vrienden, collega's en overige belangstellenden. 

Als lotgenoten is het belangrijk om elkaar te kunnen ontmoeten. Zo kan op een informele manier informatie uit gewisseld worden en ervaringen en tips worden gedeeld. Hoe fijn is het om met andere lotgenoten hierover te praten, mensen die precies weten wat jij meemaakt? 

Bovendien zullen regelmatig thema's aan bod komen waar informatie over wordt gegeven en worden gastsprekers uitgenodigd. 

Het café is laagdrempelig en gezelligheid staat voorop. De toegang is gratis, Het (H)oorcafé is iedere 2e donderdag (van 10.00 - 12.00 uur) van de maand geopend.
Adres: Parkpaviljoen, Grotestraat 154a, 5141 HC in Waalwijk.
 
Het (H)oorcafé wordt ondersteund door de GGMD (Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor doven en slechthorenden) en Brabant Oor (audicien). Voor een goede communicatie is een schrijftolk aanwezig.